Project maastunnel grondslag meting

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en toe aan groot onderhoud. Sinds de zomer van 2017 voert de gemeente Rotterdam daarom een grootscheepse renovatie en restauratie uit. In totaal duurt dit twee jaar. Om onze stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden, blijft één tunnelbuis open voor het verkeer naar Noord. De fiets- en voetgangerstunnels zijn tijdens de renovatie gewoon open. Die pakken we na de renovatie van de autotunnel aan.

Meer info over de renovatie